Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Frejus
Η παρέα 


.....ξεκίνησε από την Ιταλία .... 


...με καλό καιρό... 

.....αλλά.....
......ατύχησε.... 

.....μπήκε στο frejus...
.....και βγαίνοντας στη Γαλλία..... 
.....είδε επιτέλους άσπρη μέρα.....