Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Frejus
Η παρέα 


.....ξεκίνησε από την Ιταλία .... 


...με καλό καιρό... 

.....αλλά.....
......ατύχησε.... 

.....μπήκε στο frejus...
.....και βγαίνοντας στη Γαλλία..... 
.....είδε επιτέλους άσπρη μέρα..... 

Mont Blanc


Είσοδος του τούνελ στην πλευρά της Γαλλίας 


Μέσα στο τούνελ 
Έξοδος στην Ιταλία